ثبت شکایت

فرم ثبت شکایت

اطلاعات تماس

در هر مجموعه و گروهی ، انجام برخی از امور خارج از ادب و فرهنگ شهروندی خواهد بود.
ما نیز از این قانون مستثنی نیستیم و گاها برخلاف میل و اراده تیم فروش و پشتیبانی فروشگاه اینترنتی سلیمانی موارد و موضوعاتی پیش بیاید که باعث ایجاد ناراحتی برای شما هموطن گرانقدر شود، بر همین اساس قبلا از این موضوع صمیمانه عذرخواهی نموده و استدعا داریم شکایات و اعلامات را با ذکر مشخصات خود و مدلل و مستندات برای ما ارسال نمایید.
مدیریت سایت به شما این اطمینان را میدهد که با پیگری پیام شما مورد مربوطه را برطرف نموده و نتیجه امر را به سمع و نظر گرامی شما خواهیم رساند.

با سپاس